Devinim Ne Demek?

Devinim Ne Demek?

Şubat 2, 2023 0 Yazar: Ercument

Devinim, birkaç alanda kullanılan ve dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Arapça, “hrk” yani “haraka” kelimesiyle eş anlamlıdır. “Haraka” hareket etmek anlamına gelir. İsim olarak bakıldığında devinim, devinme ve hareket etmek anlamını taşır.

Devinim kelimesine örnek cümle;
“Bu yola baş koyanlardan ciddi bir devinim beklemek elbette hakkımız.”

Devinim Ne Demek?

Devinim kelimesi başta da belirttiğimiz gibi birkaç farklı alanda, birden çok anlama gelmektedir. Bunları sırasıyla ele alalım.

– Herhangi bir toplumda yaşanan olayların temel özelliklerini ve gelişim aşamalarını ele alan süreçler bütünü

– Bir kimsenin içinde bulunduğu ruhsal durumun değişmesi ve farklılık göstermesi

– Zamanla birlikte ortaya çıkan durumsal değişiklikler

 – Bir düşüncenin ortaya çıkması, bu düşünceden yola çıkılarak hareket geçilmesi ve düşüncenin yayılması

– Sabit bir noktaya nazaran herhangi bir cismin, yapmış olduğu hareketler

– Durağan bir noktaya bağlı olarak herhangi bir cismin, buna bağlı olarak yaptığı hareket.

‘’Dünyanın kendi etrafında ve güneş çevresinde iki farklı devinimi bulunmaktadır.’’

Fizikte Devinim Nedir?

Fizikte, devinim, bir nesnenin zaman içindeki konumunun ve hareketinin öngörülmesine yönelik bir model veya tahminidir. Fizikte devinim, Newton’un hareket kanunları veya Einstein’ın genel görelilik teorisi gibi kurallar veya yasalar kullanarak hesaplanabilir. Ayrıca, devinim modelleri, nesnenin enerjisi, momentumu veya diğer fiziksel özelliklerinin evrimini açıklamaya yardımcı olabilir.

Bir İnsan İçin Devinim Ne Demek?

Devinim Ne Demek?

Devinim, bir kişinin bir konuya ya da duruma karşı oluşturduğu, belirli bir görüş ya da yargıya dayalı düşünce ve fikirdir. Devinim, bilgi, deneyim ve görgü gibi unsurlardan etkilenir ve bir kişinin değişebilen bir tutum ve görüşüdür.

Daha birçok genel kültür konulu yazıyı sitemizde bulabilirsiniz.