İstibdat Ne Demek?

İstibdat Ne Demek?

Aralık 19, 2022 0 Yazar: Ercument

İstibdat, Osmanlı Devleti döneminde uygulanan bir yönetim biçimiydi. Bu yönetim biçimi, ülkenin yönetimini ve idaresini tek bir kişinin elinde toplamaya yönelikti. Bu kişi, ülkenin yönetiminde neredeyse tek söz sahibi olan sultandı. İstibdat, tanımlanmış olmasa da Osmanlı Devleti’nde zaman zaman uygulanan bir yönetim sistemidir.

Esasında istibdat, Osmanlı Devleti’nde yönetim sisteminde güç merkezinin tek bir kişiye verilmesi anlamına gelir. Bu yönetim biçimi, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetildiği için, sultan devletin yönetiminde en büyük söz sahibiydi. Genellikle padişahın verdiği ferman, sorgusuz sualsiz uygulanırdı.

İstibdat Ne Demek?

İstibdat Ne Demek?

İstibdat yönetim biçimi, Osmanlı Devleti’nde ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmesi anlamına gelir. Bu yönetim biçiminin en önemli özelliği, yönetimde demokratik bir yapının olmamasıdır. Bu nedenle, istibdat yönetimi, özgürlüklerin kısıtlandığı ve halkın haklarının göz ardı edildiği bir yönetim biçimi olarak görülmüştür.

İstibdat yönetim biçiminin uygulanması, Osmanlı Devleti’nde sıkça protesto edilmiş ve halk tarafından eleştirilmiştir. Fakat bu eleştiriler çoğu zaman cezasız kalmamıştır. Padişahın eleştirilerden haberi olmasa dahi, her dönemin kraldan çok kralcıları olan şürekâsı, padişahı ve devlet yönetimini eleştiren halktan kimselere büyük cezalar uygulamıştır. Bu durum, dünya tarihinde düşünce özgürlüğüne vurulmuş en büyük darbelerden biridir.

Merak edebileceğiniz diğer birçok genel kültür konusunu sitemizde bulabilirsiniz.