Lojistik Nedir ?

Lojistik Nedir ?

Aralık 2, 2020 1 Yazar: Ezgi E.

Çevremizde lojistik kelimesini sıklıkla duyarız. Peki lojistik hakkında ne kadar bir bilgi birikimimiz var ? Üniversitede dahi lojistik bölümleri var ve ciddi bir öğrenci kesimi tarafından tercih ediliyor. Bizde sizlere lojistik hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz.

Lojistik teriminin kökleri, eski Yunanca ” logistikē, yani pratik aritmetik ” kelimesinden gelmektedir. Lojistik kelimesinin tarihsel türevi, konaklama, kütükleme olan askeri tedarik sistemiyle ilişkisini göstermektedir. Lojistiğin geçmişi askeriyeden gelir. Savaş için gerekli olan malların (silah, mühimmat, yiyecek vb.) doğru zamanda doğru yere taşınmasının idaresini, depolanmasını ve kontrolünü sağlamaktan gelen bir kelimedir.

Lojistik, değer zinciri ve tedarik zinciri boyunca mal, bilgi, enerji, para ve insan akışı için süreçlerin organizasyonu, kontrolü, sağlanması ve optimizasyonu ile ilgilenir. Bütün bunları göz önüne alarak lojistiğin tanımını; ” Kaynaklar ve havuzlar arasındaki malzeme ve bilgi akışının mantıksal olarak planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir ” şeklinde yapılır.

Lojistik Alanları

Lojistik Nedir ?
Lojistik alanları bir şirketin zincirini oluştururlar.

Lojistikte dört ana alan vardır. Birlikte bir şirketin tüm değer zincirini oluştururlar ve çalışanlar için farklı görevleri ve gereksinimleri vardır.

Tedarik Lojistiği

Tedarik lojistiği, değer zincirinin başında yer almaktadır. Malzemelerin ve hammaddelerin siparişi ve tedarikçilerin seçimi ile ilgilenir. Bu aynı zamanda hammaddelerin kalite testini de içerir. Ekonomide birçok malın, depolama maliyetlerinin az olması için kesin tarihlerde gelmesi gerektiğinden, bir tedarik lojistikçisi hizmet sağlayıcıların ve tedarikçilerin dakikliğini de göz önünde bulundurur.

Üretim lojistiği

Üretime dahil olan birçok farklı görev vardır. Üretim lojistiğinde ana görevler, üretim ve nakliye yollarının kontrolü ve optimizasyonudur. Buna üretim maliyetlerinin düşürülmesi de dahildir. Depolama maliyetlerini düşürmek ve yeni hammadde ve mallara yer açmak için, üretimdeki lojistikçiler stokları azaltmaya ve sunulan mal çeşitliliğini hesaplamaya dikkat ediyor.

Dağıtım Lojistiği

Dağıtım lojistiği veya satış lojistiği, esas olarak malların veya bilgilerin komisyonculuğu ve sevkiyatını içerir. Dağıtım lojistikçileri, malların müşteriye zamanında ve hasarsız olarak ulaşmasını sağlar. Ek olarak, gerekli paketleme miktarını azaltır ve teslimat hizmetini optimize eder.

Bertaraf Lojistiği

Elden çıkarma, tüm değer zinciri boyunca garanti edilmelidir. Bu nedenle, bertaraf lojistiği küçümsenmemelidir. Tekrar tekrar, uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken ambalaj malzemeleri ve diğer atıklar ortaya çıkar. Atıkların taşınmasına ek olarak, bertaraf lojistiği ayrıca maliyetlerin ve emisyonların azaltılmasını da içerir. Odak noktası aynı zamanda çevreyi korumaktır