Resmi Belgelerde Evrakta Sahtecilik

Resmi Belgelerde Evrakta Sahtecilik

Haziran 2, 2022 0 Yazar: admin

Resmi belgelerde evrakta sahtecilik kasten işlenen bir suçtur. Mevcut olan resmi belgenin gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmesi ya da en baştan resmi belge sahte bir şekilde düzenlenebilir. Gerçek bir resmi belge başkalarını aldatmak amacıyla değiştirilebilir. Ya da direkt olarak sahte bir şekilde düzenlenen resmi belge kullanılabilir. Resmi belgelerde yapılan bu sahtekarlıkların cezası ise hapis cezası olarak belirlenir. 

Resmi Evrakta Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçu genel olarak kamu için yürütülen resmi belgeler üzerinde yapılan değişiklerdir. Sadece değişiklik değil en baştan sahte resmi bir evrak oluşturulması da suç olarak kabul edilecektir ve hapis cezası verilecektir.

Resmi Evrakta Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası hesaplama TCK’ya göre kişiden kişiye değişiklik gösterse de 3 sene ila 8 sene arasında değişir. Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası sorgulama isteyen kişilerin tam olarak yaptıkları sahteciliğin cezasını görebilmesi için bu alanda uzman bir avukat ile görüşmesi gerekir. Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası uzlaşma TCK kapsamında yapılan mahkeme aşamasında belli olacaktır. Sahtecilik suçu genel anlamda TCK’da mahkemenin kabul edeceği bir durum değildir.

Resmi Belgelerde Evrakta Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik Hangi Mahkeme?

Resmi belgede sahtecilik görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri’dir. 1.fıkra kapsamında açılan bu ceza davaları için görevli olan mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri’dir.

Resmi Belgede Sahtecilik Zamanaşımı Olursa Ne Olur?

Resmi belgede sahtecilik cezası için süresi toplam 8 senedir. Evrakta yapılan sahtecilik bir şikayet suçu değildir. Açılacak olan dava, kamu davası niteliğindedir. 5 sene ya da daha az süreye sahip olan hapis cezalarında ya da adli para cezasında gereken suçların üzerinden 8 sene geçmesi zamanaşımına düşürür.

Resmi Belgede Sahtecilik Adli Para Cezası Ne Kadar?

Resmi belgede sahtecilik suçu hapis cezası ya da para cezası olarak sanıkların karşısına çıkar. Evrakta sahtecilik suçu için öngörülen ceza hapis cezası olsa da mahkemenin gidişatına göre 3 ay ila 2 sene arasında verilen hapis cezaları para cezasına dönüştürülebilmektedir. Adli para cezasını hakim hapis cezasının süresine göre karar verir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat Ne Demek?

Kıymetli evrak resmi belgede sahtecilik için beraat talebinde buluna bilir. Kişinin aleyhine toplanan deliller somut ve kararı doğruluyorsa beraat etmesi mümkün değildir. Eğer deliller yeterince toplanmadıysa beraat söz konusu ola bilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Evrakın Ele Geçirilememesi Durumunda Ne Oluyor?

Resmi belgede sahtecilik TCK içerisinde 2 sene ila 8 sene arasında bir hapis cezasına çarptırılması gerekir. Eğer yapılan sahte evrak ele geçirilmezse ve mahkemeye taşınamazsa fakat sahte evrakın yapıldığına dair belli başlı kanıtlar varsa kişi 3 ay ila 2 sene arasında bir hapis cezası alacaktır. Alınan bu ceza para cezasına dönüştürülerek herhangi bir hapis cezasına çarptırılmaz. Evraka ulaşılmadığı takdirde dava zaman aşımına da gire bilir. Bu durumda 8 sene boyunca hala bir sonuca ulaşılmadığı takdirde zaman aşımından dolayı dava düşecektir. Yani yeterli olarak kanıt toplanmadığında ve evraka ulaşılmadığı zaman kişiler hem para cezası hem de hapis cezasına çarptırılmayacaktır.

Resmi Belgelerde Evrakta Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık Ne Demek?

Resmi belgede sahtecilik suçu TCK içerisinde pişmanlık hükmü düzenlenmemiştir. Bu sebeple suç bakımından etkin bir pişmanlık suçu uygulanmaz. Pişmanlık hükmü belirtmek isteyen suçlunun cezasında da herhangi bir eksiklik yapılmayacaktır. Eğer suçtan beraat etmek için kanıtı yoksa suçu azaltılmayacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçesi Nedir?

TCK resmi belgede sahtecilik adı altında savunma dilekçesini de kabul eder. Kişiler böyle bir suç işlemediğine eminse ve sahtecilik yaptığına eminse savunma dilekçesi hazırlayarak davadan beraat edebilir. Kişiler doğru bir dille suçu işlemediğini ifade etmelidir. Eğer kanıtları varsa dilekçe içerisinde bu kanıtları da suna bilir.

Resmi Belgede Tarih Değişikliği Evrakta Sahtecilik Midir?

Resmi belgede sahtecilik adı altında 3 ana madde vardır. Bu ana maddelerden biri resmi ve gerçek olan belgenin üzerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde de evrakta sahtecilik adı altında olarak davaya verilebilmesidir. Yani evrakta tarih değişikliği yapıldığı zaman evrakta sahtecilik olarak görülür. Resmi belgede sahtecilik çek üzerinde tarih değişikliği yapıldığı zaman da ceza olarak kabul edilecektir.