Yadsımak Ne Demek?

Yadsımak Ne Demek?

Kasım 18, 2022 0 Yazar: Ercument

Yadsımak, gerçek bir durumu yok saymakla ilişkili olarak yapılan davranışlar ve düşünceleri kapsayan bir terimdir. İnkar etmek, yaptıklarını kabul etmemek durumu yadsımak sözcüğü ile ifade edilir.

Yadsımak Ne Demek?

İnsanoğlunun en ilkel savunma mekanizmalarından biri inkardır. Bunalmasına, sıkıntıya düşmesine neden olabilecek bir gerçeği kabul etmemek, psikolojideki temel savunma mekanizmalarındandır. Bu duruma hem günlük hayatta, hem de psikoloji literatüründe yadsımak denir.

Psikolojide Yadsımak Nedir?

Yadsımak Ne Demek?

Yaşam, insanoğlu için kimi zaman tatlı, kimi zaman da acı sürprizler hazırlar. Zor bir durumla karşılaşmak, sıkıntılı ve buhran verici bir olay yaşamak, hiçbir insanın arzulayacağı bir şey değildir. Böyle bir duruma düştüğünde insanoğlu en kolay yolu seçerek inkar etmeyi, yani yadsımayı tercih eder. Böyle yaparak aslında amaç acıdan korunmak ve kaçmaktır. Çoğu zaman insanoğlu bunun bilincinde olmaz. Utanmasına veya suçluluk duymasına neden olabilecek durum ve olayları kabul etmez. Bu duruma psikolojide yadsıma denir.

Örneğin öfke, insanların birçoğunun yadsıdığı bir durumdur. Pek çok insan öfkeli olduğu halde, bu durum kendisine söylendiğinde, “hayır ben öfkeli filan değilim” der. Narsist kimselerde yadsıma sıklıkla görülür. Yaşlanmayı, çirkinleşmeyi, hastalığı veya sakatlanmayı kabul etmeyerek yadsırlar.

Bir yakının herhangi bir sebepten kaybeden birinin, sanki o varmış gibi hareket etmesi yadsımaya örnektir. Bir annenin hayatını kaybeden evladı için sofraya tabak, çatal, kaşık koyması yadsımadır.  Çünkü bilinç bu acı gerçeği kabul etmek istemez.

Devekuşu gibi başını toprağa gömmekle bazı gerçekler değişmez ve yok olmazlar. Fakat insanoğlu acıdan kaçınmak için sık sık yadsıma yaparak kendini korumaya çalışır. Çocuk ruh sağlığı için de, yetişkinler için de, kimi zaman savunma mekanizmalarını kullanmak zaruri bir durumdur.

“Yadsımak ne demek” sorusuna özetle verilebilecek cevap budur.