Adli Bilişim Uzmanı Eğitimi Ne İşe Yarar ?

Adli Bilişim Uzmanı Eğitimi Ne İşe Yarar ?

Haziran 2, 2022 0 Yazar: admin

Adli bilişim uzmanı eğitimi; bugün yolsuzluk, hırsızlık ve kötüye kullanımın elektronik ortama geçmesi ve kamu ve özel kuruluşlardan gelen neredeyse tüm verilerin artık elektronik ortamlarda saklanıyor olması ile ihtiyaç duyulmuş olan bir uzmanlık alanının eğitimidir. Adli bilişim uzmanı eğitimi; elektronik veri kurtarma ve güvenlik, dolandırıcılık soruşturması ve uyuşmazlık çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. Kısaca adli bilişim, elektronik verilerin mahkemede delil olarak kabul edilebilecek şekilde toplanması ve analiz edilmesi sürecidir. Uluslararası metodolojiler ve süreçler, tüm süreci düzgün bir şekilde yönetmek için adli bilişim uzmanları tarafından kullanılmaktadır.

Adli bilişim uzmanı; rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, aldatma, cezai zarar, haraç, ticaret hukuku, bankacılık ve mali suçlar, internet bankacılığı dolandırıcılığı, çocuk cinsel istismarı dolandırıcılığı, uyuşturucu uygulaması, ticari sırların ifşası, zimmete para geçirme ve elektronik verileri içeren çoğu suç türünü, açıklığa kavuşturmada önemli bir rol oynamaktadır.

Adli Bilişim İncelemesi Eğitimi Nedir ?

Adli bilişim, dijital kanıtların toplanması ve analizi ile ilgilenen bir disiplindir. Adli bilişim uzmanı eğitimi, bilgisayar alanında uzmanlık bilgisi sağlayan bir eğitim programıdır. Adli bilişim hukuku bir uzmanlık alanıdır. Dijital ortamda alınan verilerin gözden geçirilmesini ve iletilmesini içerir. Dijital verilerin nasıl toplanacağını gösterir. Dikkat edilmesi gerekenleri belirtir ve veri analizi gibi tüm faaliyetlerin sistemli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtir. Ayrıca tanık uzmanı olarak da hizmet vermektedir. Adli soruşturmada kanıta dayalı bilgisayar, CD, cep telefonu, USB ve kamera gibi tüm araçlar bu yasa kapsamındadır. Adli bilişim uzmanları bu belgeleri inceleyerek suçun unsurlarını tespit eder.

Adli Bilişim Uzmanı Ne İş Yapar ?

Son yıllarda siber güvenliğin artan önemi ile birlikte adli bilişimin önemi anlaşılmaya başlanmıştır. Hem kamu hem de özel kuruluşlar, siber saldırılara karşı korunmak için adli bilişim uzmanları tutar. Adli bilişim uzmanları;

  • Adli bilişim yöntemlerinin değerlendirilmesi ve kullanılmasını sağlar.
  • Tabi olduğu yasalara ve etik değerlere uygun hareket eder.
  • Olay yeri inceleme konusunda uzman ve eğitimlidir.
  • Mahkeme tarafından kabul edilebilir kanıtlar sunar.
  • Mahkemede tanıklık etme bilgisine sahiptir.
  • Elektronik veri saklama kapasitesine sahip tüm cihazlarla çalışabilir.
  • Dosya sistemlerinden veri tabanlarına, ağ yapılarından işletim sistemlerine, yazılımdan donanıma kadar bilişimin tüm alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.
  • İspat bütünlüğünü korur.
  • Profesyonel adli raporlar yazabilir.

Buna göre; Elektronik verilerin delil olarak kullanılabileceği tüm araştırma, incelemelerde adli bilişim uzmanı eğitimi almış kişilere danışılması önerilir.

Adli Bilişim Uzmanı Ne İşe Yarar ?

Siber suçların ortaya çıkmasıyla birlikte suç faaliyetlerinin de çevrimiçi ortama taşınmasıyla, vatandaşların korunması ve kötü niyetli faaliyetlerin çevrimiçi olarak izlenerek kamu güvenliğinin sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Adli bilişim uzmanı eğitimi almış kimseler, siber suçlarla ilgili elektronik  verilerin gerektiğinde mahkemede delil olarak kabul edilebilmesi için kurtarılmasına ve soruşturulmasına odaklanan bir belgeleme sürecini sağlar. Bu süreç ayrıca e-postalardan, metin mesajlarından, resimlerden, silinen dosyalardan ve  daha fazlasından bilgi toplamayı da içerir. Tüm siber suç vakalarında adli bilişim uzmanları, bilgisayar korsanının izini sürmeye yardımcı olacak yeterli kanıt toplamak için dijital cihazları ve dijital verileri analiz eder.

Adli Bilişim Kursu Ne İşe Yarar ?

Adli Bilişim dersinde ortamda farklı yazılım ve donanımlar kullanılarak dijital ortamda işlenen suç veya ihlallere ışık tutacak delillerin toplanması, incelenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasına ilişkin prosedürler hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Kurs sırasında, dijital kanıtların mahkemede kabul edilebilir olmasını sağlamak için yasal ve etik sonuçların yanı sıra temel bilgisayar adli tıp prosedürlerini öğrenilir. Ayrıca farklı dosya sistemlerine sahip Unix/Linux ve Windows sistemlerinde adli incelemelerin nasıl yapıldığı da öğrenilir. Teorik bilgilerin yanı sıra adli bilişimde kullanılan güncel donanım ve yazılımların  laboratuvar ortamında gerçek cihazlarda nasıl kullanılacağı gösterilir.

Kurs sonunda alacağınız üniversite onaylı Adli Bilişim Uzmanlığı sertifikası ile bu alandaki bilgi ve becerilerinizi belgeleyeceksiniz. Kurs sonunda alacağınız sertifika ile kamu veya özel sektörde iş başvurusu yapabileceksiniz. Üstelik kendi işinizi kurabilir ve sahada faaliyet gösterebilirsiniz. 

Adli Bilişim Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Sertifika programları bilgi sistemlerinde uzmanlık alanına sahip olma imkanı sunar. Adli Bilişim Sertifika Programı ile de birçok fayda sağlanmaktadır. Bu sertifika programı özellikleri ve içeriği ile birlikte adaleti sağlamaya hizmet etmeye yardımcı olur. Bu alınan sertifika ile siber suç uzmanı yani bilirkişi olarak görev yapılır.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar her zaman siber saldırılardan korunmak isterler bu noktada adli bilişim uzmanı eğitimi almış kişiler bu firmalarda profesyonel olarak çalışmaktadır. Adli bilişim uzmanları dijital ortamda kaydedilen veriler arasında suç unsurlarının bulunmasını mümkün kılmaktadır. Adli birimlerin suçları tespit etmek ve analiz etmek için uzmanlara ihtiyacı vardır. Bu suçlar kurallara uygun bir çerçevede rapor haline getirilme ve ilgili merciilere iletilme gibi aşamalardan geçer.