Dedublüman Ne Demek?

Dedublüman Ne Demek?

Temmuz 25, 2022 0 Yazar: Ercument

Dedublüman ne demek? Dedublüman ne anlama geliyor? Teozofik ve metafiziğe göre dedublüman ne demektir? Süptil ne demek? Perispri ne demek?

Dedublüman ruh biliminde, bedene sahip bir varlığın, bedeninde bulunan maddelerin bir bölümünü demateryalize edip (ruhun etkisiyle maddi bir varlığın duyu organları yoluyla algılanamaması), onları istediği bir şekle büründürmesi ve başka mekanlarda yeniden ortaya çıkması olarak tanımlanır. Yani bir kimsenin, aynı anda iki ayrı yerde bulunması durumuna dedublüman denir. Kişi bir yerde yoğun, diğer ikinci mekandaysa süptil maddelerden oluşan bir halde bulunur.

Süptil Ne Demek?
Maddenin herkesçe bilinen 3 halinin dışında, daha ince, yoğunluğu daha az, çok daha hızlı bulunduğu dördüncü haldir.

Dedublüman ne demeksorusuna özetle verilebilecek cevap budur.
Beden süptil maddelerden oluşmakla beraber, dedublüman fenomenindeki ikinci beden, herkes tarafından görülebilir ve dokunulabilecek kıvamda yoğunlaşmış bir biçimde olur. Teozofik terimle ifade etmek gerekirse bu durum, astral bedenin yoğunluk kazanmış bir biçimde görülmesi olarak da tanımlanabilir.

Dedublüman olaylarının genellikle, sufilerde rastlandığı ileri sürülür. Mesela, Osmanlı’nın kuruluş döneminde Bursa’da yaşayan Somuncu Baba’nın, Ulu Cami’nin3 kapısından aynı anda çıktığı birçok kaynakta anlatılır.

Bedene bağlı bir ruhun, birtakım özel şartlar altında kendi bedenine etki etmesi, bedeninin bazı parçalarını demataryalize hale sokarak bu parçalara istediği şekli vermesi ve nihayetinde başka bir yerde yeniden şekillenmesi, dedublüman kelimesiyle adlandırılır.

Ruhla beden arasındaki ilişkinin seyrelmesi, dudublüman olaylarının meydana gelmesini sağlar. Ruhun bedenle olan ilgisini azaltması, perispri bedene ait birtakım seyyal maddeleri beraberinde götürmesini sağlar. Yani bedende bir çözülme meydana gelir.

Perispri Ne Demek?
Ruhun normal şartlarda göremediğimiz esîrî bedenidir.

Dedublüman Nasıl Meydana Gelir?

Dedublüman iki şekilde meydana gelir; kendiliğinden ve deneysel biçimde…
Kişisel çalışmalar neticesinde ve manyetizör yardımıyla meydana gelen dedublüman olayına deneysel dedublüman denir. Bu, herkesin başarabileceği bir şey değildir. Bu konuda yetenekli olmayı ve büyük bir çabayı gerektirir.

Kendiliğinden meydana gelen dedublüman ise çoğunlukla sufilerin farkında olmadan, maneviyatının artması neticesinde oluşur. Bu da, yine çok büyük bir yoğunlaşma ve metafizik gerilim gerektirir.

Dedublüman olaylarının tarihi oldukça eskidir. Bu durum, birtakım doğal şartlar altında, ruhsal ve fiziksel oluşumlarla meydana gelir. Öte yandan dedublüman bilimsel bir kavram ve olaydır.