Namaste Ne Demek ?

Namaste Ne Demek ?

Ocak 2, 2021 1 Yazar: Ezgi E.

Namaste kelimesi genellikle yoga uygulamasıyla ilişkilidir. Ancak bu terim tam olarak ne anlama geliyor? Derin anlamı olan namasté kelimesi, 3000 yıl öncesine tekabül edebilecek bir dönemde Hindistan ve Nepal bölgelerinden doğmuştur. Asya’nın birçok bölgesinde, hem ilk tanışmada hem de bir toplantı bittiğinde, selamlama biçimi olarak kullanılır.

Hindular “namaste” kelimesini selamlama ve veda etme biçimi olarak kullanırlar, fakat aynı zamanda teşekkür etmek, bir şey istemek için, bir saygı işareti olarak da kullanırlar.

Şimdi bu eski kelimenin etimolojisini inceleyelim. Öncelikle “namaste” nin bileşik bir kelime olduğu vurgulanmalıdır. “Namas” terimi, “selamlaşma” veya “saygı” anlamına gelir ve etimolojik olarak “secde etmek”, “eğilmek” anlamına gelen “nam” dan türemiştir. “Te” son eki ise size” anlamına gelir. Yani, anlamları birleştirirsek, “namaste” nin “seni selamlıyorum”, “sana boyun eğiyorum” veya “sana hayranım” gibi bir anlama geldiği ortaya çıkıyor.

Namaste, Ruh ve Yoga

Namaste Ne Demek ?
Anjali mudra

“Namasté” kelimesinin anlambilimsel yönüne ek olarak, Sanskrit dilinin felsefi-ruhsal yönü bu kelimeye daha derin bir anlam katar. Böylece, “namalar” terimi, egonun hiçbir şeye indirgenmesi anlamında “benim hiçbir şeyim” olarak yorumlanabilir ve başkalarının önünde alçakgönüllülük tavrını vurgular. Bu selam kalpten gelirse, insanlarla beklentilerin üzerinde ve sosyal maskelerle gerçek bir bağlantı kurulur.

Yoga dersleri son selamlama olarak “namaste” kelimesiyle bitse de, gerçekte, tahmin ettiğimiz gibi, bu hem bir selamlama hem de bir veda şeklidir. Dolayısıyla ideal olan, yoga dersine bir giriş ve hazırlık şekli olarak “namaste” ile başlamaktır. Bununla birlikte, dersin sonunda çevre ve zihin daha dingin olduğundan, genel olarak yoga eğitmenleri, enerji daha uygun olduğunda bu mantrayı kullanmayı tercih ederler.

Namaste Hakkında

  • Önünüzde çok önemli bir kişi varsa önce ellerinizi katlayın ve üçüncü gözünüzün önüne getirin. Ancak bu hareketi yaptıktan sonra eller kalbin yüksekliğine kadar inebilir. Bu sekans sembolik olarak zihnimizin kalbimizin önüne indirildiği ve akıldan çok ruha önem verdiğimiz anlamına gelir.
  • Hindular Namaste yaparak Tanrı’ya dua ettiklerinde, önce katlanmış ellerini başlarının üzerine kaldırırlar, sonra göğüslerine indirirler ve sonra eğilirler.
  • Anjali mudra, bir dua hareketi olarak ortaya çıktı. “Anjali” kelimesi ibadet, hürmet anlamına gelir, ancak bugün Hindistan aynı zamanda dünyevi durumlarda da kullanılmaktadır.
  • Yeni başlayanlara, Namaste mudra ile mantralar söylemeleri önerilir. Şarkı söylerken göğse dokunarak titreşimi hissetmek önemlidir.
  • Anjali mudra, bir yoga dersine başlamanın en iyi yoludur. Eylemlerinize odaklanmanıza ve meditasyona uyum sağlamanıza yardımcı olur.